Aquamarine Harvester Model H9-905- Machine Manufacturing Update 2

ወቅታዊ መረጃ ስለመስጠት አለም ዓቀፍ የጣና መልሶ ማቋቋም ማህበር ጣና ሀይቅ ላይ የተከሰተውን የእምቦጭ አረም ለማስወገድ ከተቋቋምበት ጊዜ አንስቶ የተቀናጀ ተግባር ስናከናውን መቆየታችን ይታወሳል፡፡ ቀደም ሲል ከለገስነው የአረም ማስወገጃ ማሽን በተጨማሪ በተለያዩ የአሜሪካና የአውሮፓ...

ዓለማቀፉ ጣናን መልሶ ማቋቋም ማህበር ጋር በመተባበር የባህርዳር ዩኒቨርስቲ ባለሙያዎች በዩጋንዳ ካምፓላ ስልጠና አካሄዱ

ዓለማቀፉ ጣናን መልሶ ማቋቋም ማህበር ጋር በመተባበር የባህርዳር ዩንቨርስቲ ባለሙያዎች በዩጋንዳ ካምፓላ ስልጠና አካሄዱ የእምቦጭ አረምን ለማስወገድ ከሚያግዙ ዘዴዎች ውስጥ አንዱ ስነ–ህይወታዊ ዘዴ ነው። ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ለስነ–ህይወታዊ ዘዴ የሚያግዙ ጢንዚዛዎችን ሲያራባና ጥናት ሲያደርግ መቆየቱ...