የስልጠናው: መጠናቀቅና: ቀጣይ: ስራዎች: ላይ: ያተኮረ: ዘገባ::
ሰሞኑን: ለማሽን: ኦፕሬተሮች: ሲሰጥ: የነበረው: ስልጠና: በተሳካ: መልኩ: ተጠናቋል:: በዚህ: ስልጠና: ላይ: የተሳተፉ: አራት: የማሽን: ኦፐሬተሮች: በአጥጋቢ: ሁኔታ: ስልጠናውን: ጨርሰው: ወደ: ስራ: የገቡ: ሲሆን: ስልጠናው: በተለያየ: ስነምህዳርና: የእንቦጭ: ሽፋን: በሚገኝባቸው: አካባቢዎች: ማሽኑን: በሚገባ: መጠቀም: ላይ: ያተኮረ: ነበር። ስልጠናው: ከመጠናቀቁ: በፊትም: የኤጀንሲው: ዳይሬክተር: ዶ/ር አያሌው: ወንዴ: ቦታው: ላይ: በተገኙበት: ሰልጣኞች: የተሰጣቸውን: የተግባር: ፈተና: በአጥጋቢ: ውጤት: ማለፋቸውን: አረጋግጠዋል። የተግባር: ፈተናውም: እንቦጩ: አስቸጋሪ: በሆነበት: ስነ-ምህዳር: ላይ: ማሽኑን: በትክክል: ተጠቅመው: አረሙን: የማረም: ስራን: ያካተተ: ነበር። ከኦፕሬተሮች: በተጨማሪ: ማሽኖቹን: ሊቆጣጠር: የሚችልና: በየጊዜው: የሚያስፈልጋቸውን: የቴክኒክ: ምርመራ: የሚያደርግ: የቢሮው: መካኒካል: መሃንዲስ: ተመድቦ: የማሽኖችን: ሰርቪስና: ጥገና: በቂ: ስልጠና: እና: ከማሽኑ: ጋር: የላክናቸውን: መለዋወጫ: ዕቃዎችን: አጠቃቀም: በተመለከተም: በዝርዝር: ገለፃ: ተደርገውለታል። ከስልጠናው: መጠናቀቅ: ማግስት: ጀምሮ: ማሽኑ: ጣና: ጨርቆስ: እካባቢ: ያለውን: እንቦጭ: ወደ: ማጽዳት: ተግባር: ገብቷል። ከኤጀንሲው: ዳይሬክተር: ጋር: በነበረ: ውይይት: ማሽኖቹ: ከፍተኛ: ወጪ: ወጥቶባቸው: ከውጭ: የመጡ: የህዝብ: ሃብቶች : ስለሆኑ: አስፈላጊው: ጥበቃ: እንዲደረግላቸውና: ጤንነታቸው: ተጠብቆ: መያዝ: እንዳለባቸው: በአጽንኦት: ተወያይቷል።
በማህበሩ: አማካኝነት: ስልጠና: እንዲሰጥ: ወደ: ቦታው: የተላከው: ባለሙያ: ስልጠናውን: ጨርሶ: ከመመለሱ: በፊት: ከሁለት: ዓመት: በፊት: የተላከው: ማሽን: በቅርቡ: የደረሰበትን: ጉዳት: እንዲመረምርና: መደረግ: ያለበትን: ጥገና: ለማህበሩ: እንዲያሳውቅ: በተሰጠው: መመሪያ: መሰረት: ባለሙያው: በምርመራው: የተሰበሩና: የጎደሉ: የማሽኑ: እቃዎችን: በመተካት: ጥገና: ተደርጎ: ማሽኑ: ወደስራ: መግባት: እንደሚችል: አሳውቋል። ይሄንን: የምርመራ: ውጤቱ: በመያዝም: ከኤጀንሲው: ዳይሬክተር: ጋር: ስለጥገናው: ሂደትና: ተመሳሳይ: አደጋዎች: እንዳይከሰቱ: ቀጥሎ: ሊደረጉ: በሚገቡ: ጥንቃቄዎች: ዙርያ: የተወያየ: ሲሆን: ኤጀንሲው: በቀረበለት: ሪፖርት: መሰረት: አስፈላጊውን: ጥገና: አካሂዶ: በቀርቡ: ወደ: ስራ :እንደሚያስገባው: ቃል: ገብቷል።
በአጠቃላይ: በውጭ: አገራት: የሚገኘው: ኢትዮጵያዊ አቅሙ: በሚፈቅደው: ሁሉ: ጣናን: ለማዳን: ከፍተኛ: ርብርብ: እያደረገ: ቢሆንም: መሬት: ላይ: ያሉ: የአፈጻጸም :ክፍተቶች: ስራውን: በተገቢው: ፍጥነትና: ጥራት: እንዳይሰራ: እንቅፋት: ሆኖ: የተፈለገው: ውጤት: ሊያስገኝ: አለመቻሉ: ይታወቃል። ይህን: ችግር: ለመቅረፍ: መደረግ: ባለባቸው: አሰራሮችና: ተግባሮች: ዙርያ: እንዲሁ: ከኤጀንሲው: ዳይሬክተር: ጋር: በሰፊው: ተወያይቷል። በተለይ: ለስራው: ትልቅ: እንቅፋት: ፈጥሮ: የነበረው: የባለሙያዎች: ቅጥር: መዘግየት: ስራው: በተፈለገው: መጠን: እንዳይሰራ: አድርጎት: መቆየቱ: ተነስቷል:: ይህ: ከሰራተኛ: ቅጥር: ጋር: በተያያዘ: በቅርቡ: የክልሉ: ሲቪል: ሰርቪስ: ያፀደቀው: አዲስ: የቅጥር: መመሪያ: መውጣቱን: ተከትሎ: የባለሙያዎች: ቅጥር: ይፈጸማል: ተብሎ: ይጠበቃል። ሆኖም: ግን: ይህ: የባለሙያዎች: ቅጥር: ምን: ያክል: ጊዜ: ሊወስድ: እንደሚችል: ባለመታወቁ: ይህን: የጊዜ: ክፍተት: ለመሙላት: ምን: መደረግ: እንዳለበት: የውይይቱ: አንዱ: አካል: ነበር:: ከሰራተኛ: ቅጥር: ጋር: በተያያዘ: የማህበሩ: ስራ: አስፈፃሚ: ኮሚቴ: በጉዳዩ: ላይ: ከተወያዬ: በሗላ: የሚከተለውን: ውሳኔ አሳልፏል። እስከዛሬ: መሬት: ላይ: ያለው: ክፍተት: እንደሚያሳየው: ከሆነ: የማሽኖቹን: የስራ: ሂደት: የሚከታተል፤ የሚቆጣጠርና: በዕቅድ: የሚያስፈጽም: ባለሙያ: መኖር: እጅግ: አስፈላጊና: ግዴታ: መሆኑን: ነው። ይህን: ባለሙያ: ኤጀንሲው: በሲቪል: ሰርቪስ: አስወስኖ: እስከሚቀጥር: ድረስ: ቢያንስ: አመት: ሊወስድ: እንደሚችል: ቅድመ: ትንበያ: ያስቀመጠ: ሲሆን: ይህን: የአንድ: አመት: ክፍተት: ለመሙላት: ማህበሩ: አንድ: ከፍተኛ: ባለሙያ: ለኤጀንሲው: በጊዜያዊነት: ለመቅጠር: ወስኗል። ባለሙያው: ከፍተኛ: የትምህርት: ዝግጅትና: ልምድ: ያለው: እንዲሁም: ደግሞ: በውጤት: የሚለካ: ስራ: መስራት: የሚችል: በዕቅድ: ላይ: የተመሰረተ: የማስፈጸም: አቅም: ያለው: ይሆናል። ለአዲስ: ተቀጣሪው: ባለሙያ: ምንም: እንኳን: ደሞዙን: የሚከፍለው: ማህበሩ: ቢሆንም: ባለሙያው: የኤጀንሲው: ባለሙያ: በመሆን: ቅጥር: ይፈፀማል። ኤጀንሲውም: ለባለሙያው: ለስራ: የሚያስፈልጉትን: ቢሮ፤ ተሽከርካሪና: ቁሳቁስ: በማቅረብ: ውጤታማ: እንዲሆን: የተቻለውን: ድጋፍ: ሁሉ: እንደሚያደርግ: ተስፋ: እናደርጋለን። በቅርቡ: ግልጽ: የስራ: ማስታወቂያ: አውጥቶ: ከኤጀንሲውና: ከማህበሩ: የተውጣጣ: የቅጥር: ኮሚቴ: ተወዳዳሪዎችን: አወዳድሮና: ፈትኖ: ይቀጥራል። ይህ: የሚቀጠረው: ባለሙያ: በብዙ: ገንዘብና: ልፋት: የተገዙ: ማሽኖችን: (በቅርቡ: ወደሃገር: ቤት: የሚላከውን: ሌላ: ማሽን: ጨምሮ) ሙሉ: ለሙሉ: ወደ: ስራ: አስገብቶ: የሚፈለገውን: ውጤት: ለማምጣት: ይረዳል: ብሎ: ተስፋ: ያደርጋል።
በአጠቃላይ: ማህበሩ: መሬት: ላይ: ያሉ: ችግሮችን: ለመቅረፍ: በርካታ: ጥረቶች: እያደረገ: ይገኛል። የክልሉ: መንግስት: ደግሞ: የጣናን: ችግር: ለመቅረፍ: ከፍተኛ: ድጋፍና: ስራ: የሚጠበቅበት: ሲሆን: የድርሻውን: ሃላፊነት: እንዲወጣ: ይመክራል። እንዲሁም: ደግሞ: የፌደራል: መንግስቱ: ጣናን: ለማዳን: በሚሰሩ : ስራዎች: ላይ: የራሱን: አስተዋፅኦ: ሊያበረክት: ይገባዋል። ማህበሩ: በተገኙ: አጋጣሚዎች: ሁሉ: የክልሉንና: የፌደራል: መንግስት: ጣናን: ዋና: አጀንዳቸው: እንዲያደርጉ: በመወትወት: ላይ: ይገኛል:: ለአብነትም: ሰሞኑን: ከአምባሳደር: ፍጹም: አረጋ: ጋር: በጣና: ዙርያ: ውይይት: ያደረገ: ሲሆን: የፌደራል: መንግስት: ጣና: ላይ: ትኩረት: ሰጥቶ: መስራት: እንዳለበት: በአፅንዎት: ተወያይቷል። በቀጣይም: ስራዎችን: በጋራ: ለመገምገም: ስምምነት: ላይ: ተደርሷል።
ጣና: የአንድ: ሰሞን: አጀንዳ: ሳይሆን: ስራዎች: በዘላቂነት: እንዲሰሩ: ሁላችን: የራሳችንን: ድርሻ: እንድንወጣ: በዚሁ: አጋጣሚ: ማህበሩ: ማሳሰብ: ይወዳል::
ጤና: ለጣና: ይስጥልን!
ዓለማቀፉ: ጣናን: መልሶ: ማቋቋም: ማህበር