የማሽን: አጠቃቀም: ስልጠናው: ዛሬም: ቀጥሏል።
የአዲሱ: ማሽንን: አጠቃቀምን: በተመለከተ: የሚሰጠው: የተግባር: ስልጠና: ዛሬም: ቀጥሎ: ውሏል። በዛሬው: ስልጠና: ላይ: በዋናነት: የተለያዩ: የማሽኑ: ክፍሎች (features) አጠቃቀማቸውን፤ በተለያዩ: የሃይቁ: ክፍሎች: ያለው: የእንቦጩ: ስርጭትን: ያገናዘበ: የአስተጫጨድ: ስልቶችና (maneuvering) የታጨደውን: እንቦጭ: ክምር: የማራገፍ: ሂደትን (loading/unloading) ያካተተ: ክህሎትን: የያዘ: ነው። ሰልጣኞቹ: በራሳቸው: ቁጥጥር: ማሽኑን: ማንቀሳቀስ፤ መጠቀምና: ማራገፍ: እንደሚችሉ: አሳይተዋል። የተግባር: ስልጠናው: ክትትልን: ባገናዘበ: መልኩ: የሚቀጥል: ሲሆን: ከዚህም: በተጨማሪ: ስልጠናው: አስፈላጊ: የጥገና: ስራዎችን: ያካተተ: ይሆናል።
https://www.facebook.com/campo.chuchu/videos/3695782657098992