አዲሱ: ማሽን:ዛሬ: የመጀመሪያውን: አረም: ማጨድ: ሙከራ: በተሳካ: ሁኔታ: አካሂዷል።
አዲሱ: የእንቦጭ: ማጨጃ: ማሽን : አጠቃቀምን: በተመለከተ: ለኦፕሪተሮች: የሚሰጠው: ስልጠና: ዛሬም: ቀጥሎ: ውሏል። ዛሬ : ሰልጣኞቹ: ማሽኑን: በጥሩ: ሁኔታ: ተጠቅመው: የተሳካ: የእንቦጭ: ማረም: ሙከራ: አድርገዋል። ሰልጣኞቹ: ማሽኑን: በተለያየ: የሃይቁ:ክፍሎች: በመውሰድ: የተሳካ: ሙከራ: ያደረጉ: ሲሆን: እንቦጩ: ጥቅጥቅ: ብሎ ወይም: ተበታትኖ: በሚገኝበት: ቦታ: ላይ: የእንቦጭ: አሰባሰብ: እንዴት: መሆን: እንንዳለበት: በቂ: ስልጠና: በመውሰድ: ላይም: ናቸው። ስልጠናው: እስከ: መጪው: እሁድ: ይቀጥላል። ስልጠናው: የጥገና: ስራዎችንም: ያካተተ: በመሆኑ: ሰልጣኞቹ: ቢያንስ: አነስተኛ: ጥገናዎች: ሲያስፈልጉ: በራሳቸው: ማድረግ: እንዲችሉ: ሁለገብ: ዕውቀት: እንዲኖራቸው: እየተሰራ: ነው።